Udział w projektach

Udział w projektach zewnętrznych, realizacja misji gospodarczych, współprace w Śląskim Klastrze Lotniczym.